Home / Opinion

  Տորոնտո (Նորանոր) _ Տորոնտոյի քաղաքային խորհուրդը հայազգի իրավաբան Միգանուշ Մկրտիչյանը նշանակվել է քաղաքապետի խորհրդական՝ լրացնելով Ուորդ 41 շրջանից պաշտոնը լքած խորհրդական Չին Լիի կողմից