Home / Torontohye

    Տորոնտո, Երևան, Սան Ֆրանցիսկո (Նորանոր) _ Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի ձևավորած կառավարության կազմը. Երիտասարդներ, որոնցից շատերի անունները անհայտ էին հանրությանը: Երիտասարդներից