Home / Posts Tagged "համաներում"

  Երևան (Նորանոր) _ Զաքար Զոհրաբյանը թերևս ամենաշատը կցանկանար, որ իր օրերում չլիներ 2009թ-ի դեկտեմբերի 11-ը. Ոչ միայն այն պատճառով, որ այն անդառնալիորեն փոխեց իր կյանքը՝ դառնալով այն ջրբաժանը, որը այլ ընթացք տվեց իր երազանքներին, այլև կտրեց մեկ այլ երիտասարդի՝ զինակից ընկերոջ կյանքի թելը:   Այստեղ ամեն բան

READ MORE